1. Tên công ty: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển TN Group
  2. Tên quốc tế: TN Group Construction And Delelopment Company Limited
  3. Tên viết tắt: CTY TNHH XD PT TN GROUP
  4. Mã số thuế: 0317816319
  5. Trụ sở: 18 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh
  6. Điện thoại: 0933060187
  7. Email: tngroup032023@gmail.com
  8. Vốn điều lệ: 7.900.000.000 (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng)
  9. Người đại diện PL: Ông Khương Trọng Nghĩa - Chức vụ: Giám đốc