Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển TN Group là doanh nghiệp tập hợp các kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân đã từng tham gia thi công các công trình lớn nhỏ khắp cả nước và có đội công nhân kỹ thuật lành nghề đã làm việc trên nhiều công trình lớn, có trình độ chuyên môn vững chắc đã được các Chủ đầu tư và các đơn vị tín nhiệm. Không dừng lại ở thành tựu đã đạt được Công ty chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện phát huy về kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực của bộ máy tổ chức sản xuất để có thể chiếm lĩnh được thị trường.